Általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat

A Vitéz Kürtős weboldalának fenntartója Földijó-Gasztro Kft, mely kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak, iránymutatásoknak és ajánlásoknak, továbbá a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Szolgáltató adatai:

Név: Földijó-Gasztro Kft.
Székhely és levelezési cím: 1161 Budapest, József utca 92.
Telefonszám: +36704158357
E-mail: info@vitezkurtos.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919872
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
Adószám: 14788026-2-42
Képviseli: András Tünde/Bálint Gáspár
Ügyfélszolgálat: Földijó-Gasztro Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1161 Budapest, József utca 92.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 8.00-17.00.
Telefonszám: +36704158357
Internet cím: www.vitezkurtos.hu
E-mail: info@vitezkurtos.hu

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szolgáltató kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatkezelő adatai:

Név: Földijó-Gasztró Kft
Székhely és levelezési cím: 1161 Budapest, József utca 92
Telefonszám: 06704158357
Email: info@vitezkurtos.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, valamint ügyfélszolgálat és a szolgáltatás fejlesztése céljából tárolja és használja fel.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek házhoz szállítása szerződéses partner által történik, ezen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím) az Adatkezelő a partner részére továbbítja.

Az online bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltat az Ügyfél kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumába semmilyen formában nem nyer betekintést.

Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott személyes adatokat az előzőekben leírt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.

Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára - ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - nem adja ki.

Az adatkezelés időtartama

A vásárlás (regisztrációval vagy anélkül) során megadott személyes adatok kezelése a vásárlással kezdődik és az adatok az Ügyfél által kért törléséig, de mindenképp legalább a megvásárolt termék(ek) szavatossági idejének lejártáig tart.

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Profil oldalon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.

A személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése a Szolgáltató termékei, szolgáltatásai tárgyában.

2. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, Instagram és Tiktok oldalán

 • A Szolgáltató termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalakat tart fenn.
 • A Szolgáltató Facebook, Instagram, Tiktok oldalon feltett kérdések, beírások nem minősülnek hivatalosan benyújtott panasznak.
 • A Szolgáltató Közösségi oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 • A látogatókra a Közösségi Média: Facebook, Instagram, Tiktok adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 • A Szolgáltató nem felel a Közösségi Média felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.
 • A Szolgáltató nem felel semmilyen, a Facebook, Instagram, Tiktok működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
3. Adatkezelés a Szolgáltató webáruházában

A Szolgáltató által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A Szolgáltató a számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szolgáltató ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Szolgáltató adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Szolgáltató IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

A WEBSHOP HASZNÁLATA

A vitezkurtos.hu oldalon kezelt webáruház használata nem feltétlenül regisztrációhoz kötött. Vásárolni regisztációval és anélkül is lehetséges.

Az Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a regisztrációnál és/vagy a vásárlásnál megadott személyes adatokat a Szolgáltató, mint Adatkezelő a jelen tájékoztatóban található Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő módon kezeli.

A termékeknél feltüntetett árak bruttó árak, magyar forintban értendőek.

A webshopban szereplő árucikkek részletes ismertetője a termék fotójára kattintva érhető el.

Az általunk forgalmazott termék - ahol ez értelmezhető, illetve a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Megrendelés

A kosárba helyezett termékek a rendelés megerősítéséig a kosárból kivehetők illetve darabszámuk tetszőlegesen változtatható.

A rendelés leadásához szükséges személyes adatok függnek a kiválasztott átvételi és fizetési módoktól. Míg személyes átvételhez és kézpénzes fizetéshez csak a kapcsolati (e-mail, telefonszám) és számlázási adatok megadása kötelező, a kiszállításhoz elengedhetetlenül szükséges a kiszállítás címe is.

A szállítási és fizetési módok kiválasztása, és a kért adatok megadását követően a Megerősítés fül alatt leadható a megrendelés, amely rögzítésre kerül. Amennyiben a bankkártyás fizetési opciót választotta, ezt követően fizethet a Bank online fizetési oldalán.

Visszaigazolás

A megrendelés elküldését követően a rendszer automatikus visszaigazoló e-mailt küld az Ügyfélnek, amelyben szerepel a megrendeléshez kapcsolódó összes adat és tudnivaló. Amennyiben a visszaigazoló e-mailben az Ügyfél hibát vél felfedezni, azt maradéktalanul jelezze a Szolgáltatónak, a hibás teljesítést elkerülendő. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szállítási feltételek, díjak

A megrendelt termékek személyesen kizárólag Budapesten, az alább megadott helyeken, a megadott nyitvatartási idő alatt vehetők át:

Vitéz Gastro Telephely és bemutatóterem

Budapest, XVI. ker. József utca 92.

Hétköznap 9:00 - 17:00 között

Személyes átvétel esetén a megrendelt termékek árán felül további költség nincs.

Házhoz szállítás esetén a megrendelt termékek összértékén felül az alábbi a bruttó szállítási díj fizetendő:

Magyarország egész területére:

00 - 20 kg: 2990 Ft
20 - 40 kg: 5980 Ft (2 x 2990 Ft)
40 - 60 kg: 8970 Ft (3 x 2990 Ft)
és így tovább...

Kiszállítás és készpénzes fizetés esetén 490 Ft utánvét díjat számítunk fel.

Személyes átvételkor ez a díj nem kerül felszámításra.

A megrendelt termékek kiszállítása a megrendelést (előre utalás esetén a pénz beérkezését) követően 2 munkanapon belül megtörténik.**

* Kürtőskalács házhoz rendelése esetén a kiszállítási díj 3990 Ft, abban az esetben is, ha a kürtőskalácsokkal együtt más terméket is rendel.

** Kürtőskalács házhozszállítás rendelése esetén (kizárólag Budapest területén) a kiszállítás a kért és visszaigazolt időpontra történik. Amennyiben a kürtőskalács mellé egyazon rendelésen belül más terméket is megrendel, azok kiszállítása is megtörténik a kalácsokkal együtt.

Fizetési feltételek:

A megvásárolt árú ellenértékének kiegyenlítése fizetés történhet:

 • készpénzben (személyes átvételkor vagy utánvéttel)
 • online, bankkártyás fizetéssel.
 • Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.
 • Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.
 • Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
 • MasterCard (dombornyomott)
 • Visa (dombornyomott)
 • American Express (dombornyomott)
 • Electron (nem dombornyomott). Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön
 • természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
 • Maestro (nem dombornyomott). Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik.

A sikeres fizetést követően Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

Elállási jog

Az Ügyfél a termék átvételétől számított nyolc munkanapon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat, amennyiben a terméket még nem vette használatba. Használatba vételt követően a jótállás és szavatosság szabályai alkalmazandók.